Gå til innhold

2021/106 Lyse Elnett AS

Innklaget: Lyse Elnett AS
Klager: Westco Miljø AS
Saksdokument: 2021 106 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av avfallshåndteringstjenester. Klagers tilbud ble avvist fra konkurransen, som følge av et forbehold som ikke kunne prissettes. Klager anførte at tilbudet var urettmessig avvist og at det forelå feil ved tildelingsevalueringen. Klagenemnda kom til at klagers tilbud innehold et vesentlig avvik, og at tilbudet dermed var rettmessig avvist. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 25.01.2021
Avsluttet: 23.03.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda