Gå til innhold

2021/1132 Bodø Pensjonskasse

Innklaget: Bodø Pensjonskasse
Klager: Piratpartiet
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede fortok en ulovlig direkte anskaffelse av rådgivnings- og finanstjenester.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 29.07.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: