Gå til innhold

2021/116 Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten

Innklaget: Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten
Klager: Obsima Technology AS
Saksdokument: 2021 116 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av kommunikasjonsutstyr til tunnelarbeid. Klagers anførsler knyttet til gjennomføringen at forhandlingene og urimelig konkurransefordel førte ikke frem. Heller ikke klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket i den endelige tildelingsevalueringen førte frem.

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 27.01.2021
Avsluttet: 29.03.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda