Gå til innhold

2021/129 Utlendingsdirektoratet

Innklaget: Utlendingsdirektoratet
Klager: Stiftelsen Sana
Saksdokument: 2021 129 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en minikonkurranse for avrop på parallelle rammeavtaler om drift av basismottak i Region Sør. Minikonkurransen gjaldt et ordinært mottak, og en tilrettelagt avdeling. Klager anførte at innklagede hadde brutt regeverket ved evalueringen av tilbudene, og at poengsettingen av tilbudene var vilkårlig. Klagenemndas sekretariat kom til at innklagede ikke hadde gått utenfor de rammer konkurransegrunnlaget oppstilte, og klagen kunne derfor klart ikke føre frem. Sekretariatet avviste derfor klagen for behandling i klagenemnda.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 01.02.2021
Avsluttet: 23.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat