Gå til innhold

2021/1299 Bane Nor SF

Innklaget: Bane Nor SF
Klager: Team 1435 AS
Saksdokument: Avgjørelse I Avvisning 2021 1299
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse etter forsyningsforskriften del I, for anskaffelse av svillebytte og sporvekselsbytte på Rørosbanen. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen. Sekretariatet avviste klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda på bakgrunn av at den klart ikke kunne føre frem, jf. klagenemndsforskriften § 9. Avvisningsvedtaket ble påklaget til klagenemndas leder, som opprettholdt avvisningsvedtaket.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 31.08.2021
Avsluttet: 29.12.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder