Gå til innhold

2021/1334 Øygarden kommune

Innklaget: Øygarden kommune
Klager: Rettferdig Offentlig Saksbehandling
Saksdokument: 2021 1334 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anførte at innklagede, ved sin bruk av rammeavtaler for kjøp av konsulenttjenester,
hadde foretatt en eller flere ulovlig direkte anskaffelser. Klagers anførsler førte ikke frem.

 

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 26.08.2021
Avsluttet: 02.05.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda