2021/1342 Sykehuset Telemark HF

Innklaget: Sykehuset Telemark HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument: 2021 1342 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda konkluderte med at Sykehuset Telemark HF hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av to ambulanser. Nemnda ila et gebyr på 207 000 kroner, som utgjorde syv prosent av anskaffelsens verdi.

 

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 27.08.2021
Avsluttet: 21.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda