Gå til innhold

2021/1377 NAV Vest-Viken

Innklaget: NAV Vest-Viken
Klager: Jon Martin Courbat
Saksdokument: Avgjørelse og avvisningsvedtak i sak 2021/1377
Avgjørelse: Avvist - klagefristen er løpt ut
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, Annet

Sammendrag

NAV Vest-Viken kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om anskaffelse av arbeidsmarkedstiltaket «Oppfølging» i Asker og Bærum kommune. Klager anførte forgjeves at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å kunngjøre konkurransen på feil måte, og at det i kontraktsgjennomføringen forelå brudd på rammeavtalens bestemmelser om taushetsplikt.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 02.09.2021
Avsluttet: 06.12.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder