2021/1399 Eidsvoll kommune

Innklaget: Eidsvoll kommune
Klager: Hjem+ AS
Saksdokument: Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte våren 2020 en anskaffelsesprosess for inngåelse av en rekke rammeavtaler om ulike typer vedlikeholds- og driftsoppgaver. Den 10. juni 2020 inngikk innklagede en avtale om sjauetjenester, rydding og enkelt renhold med TGS Servicepartner AS. Avtalen hadde en estimert totalverdi på under 500 000 kroner, og behovet for renhold var antatt å utgjøre under 100 000 kroner. Etter avtaleinngåelsen kjøpte innklagede renholdstjenester av valgte leverandør for en verdi som overstiger 5 millioner kroner. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde hjemmel i rammeavtalen til å kjøpe de aktuelle renholdstjenestene, og kjøpene utgjorde derfor en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på tolv prosent av kjøpenes verdi.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 07.09.2021
Avsluttet: 21.01.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda