Gå til innhold

2021/1408 Nordland fylkeskommune

Innklaget: Nordland fylkeskommune
Klager: El-Team AS
Saksdokument: 2021 1408 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for oppgradering i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften av Ryggedalstunnelen på fylkesvei 820. Klagers anførsel om at innklagede brøt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør som følge av at selskapet byttet ut Norsk Trafikksikring AS som underleverandør, og i stedet valgte å oppfylle et kvalifikasjonskrav om erfaring fra trafikkdirigering selv, førte ikke frem. Klager anførte også at innklagede brøt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet «Gjennomføringsevne», fordi selskapet ikke leverte stillingsbeskrivelse for automasjonsingeniør/programmerer, og fordi tilbudt EKOMinstallatør var disponibel først etter kontraktsoppstart. Heller ikke disse anførslene førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 10.09.2021
Avsluttet: 20.12.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda