2021/1410 Lyse Lux AS

Innklaget: Lyse Lux AS
Klager: Lysfix AS
Saksdokument: 2021 1410 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om drift og vedlikehold av lysanlegg, samt innleie av personell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å gjennomføre konkurransen etter prosedyren åpen anbudskonkurranse. Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å angi tilstrekkelige relevante CPV-koder i kunngjøringen. Klager anførte også at innklagede hadde utformet et ulovlig konkurransegrunnlag, fordi det inneholdt flere feil og uklarheter. Klagers anførsler ble avvist fordi de klart ikke kunne føre frem. Klager ble for øvrig rangert som nummer tre i konkurransen, og hadde derfor ikke saklig interesse i å få avgjort anførselen om at valgte leverandør skulle ha vært avvist.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 08.09.2021
Avsluttet: 17.01.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat