Gå til innhold

2021/1415 Rana kommune

Innklaget: Rana kommune
Klager: Salten Skogservice AS
Saksdokument: 2021 1415 8Klagenemndas Avgjørelse 808766 1 1
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk 7. juli 2021 en avtale om hogst av 5000 m3 skog og salg av tømmer på et område regulert til bygging av flyplass. Klager anførte at avtalen var en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda fant at anskaffelsen var regulert av forsyningsforskriften og at anskaffelsens verdi ikke var over kunngjøringsplikt. Klagers anførsel førte derfor ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 08.09.2021
Avsluttet: 06.12.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda