2021/1432 Sykehuset i Vestfold HF

Innklaget: Sykehuset i Vestfold HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument: 2021 1432 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda konkluderte med at Sykehuset i Vestfold HF hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av fire ambulanser. Nemnda ila et gebyr på 364 000 kroner, som utgjorde syv prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 08.09.2021
Avsluttet: 21.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda