2021/1439 Lillehammer kommune

Innklaget: Lillehammer kommune
Klager: Otera Traftec AS
Saksdokument: 2021 1439 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Lillehammer kommune kjøpte tjenester for drift, vedlikehold og oppgradering av veilys på en utgått rammeavtale. Innklagede erkjente at de hadde foretatt avrop på den utgåtte rammeavtalen og at ny konkurranse skulle vært kunngjort etter avlysningen. Klagenemnda kom til at innklagede forsettlig hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på tolv prosent av avropenes verdi.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 09.09.2021
Avsluttet: 23.03.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda