Gå til innhold

2021/146 Bergen kommune v/ Etat for utbygging

Innklaget: Bergen kommune v/ Etat for utbygging
Klager: Brødrene Ulveseth AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering og ombygging av en gammel lærerhøgskole. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved utformingen av tildelingskriteriene.

 

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 04.02.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: