2021/1480 Nordre Follo kommune

Innklaget: Nordre Follo kommune
Klager: Uloba - Independent Living Norge AS
Saksdokument: 2021 1480 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse, Vedståelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om tildeling av konsesjonskontrakt om levering av assistansetimer i ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til brukere i kommunen. Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt etter vedståelsesfristens utløp. Videre anførte klager at det ikke var adgang til å gjenoppfriske vedståelsesfristen etter konsesjonskontraktforskriftens regler. Til slutt anførte klager at innklagede hadde handlet i strid med de grunnleggende prinsippene i loven. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til likebehandling i loven § 4, ved at den siste anmodningen om forlengelse av vedståelsesfristen kun ble sendt til de valgte leverandørene. Klagers øvrige anførsler om brudd på regelverket kunne ikke føre frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og konsesjonskontraktforskriften
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 15.09.2021
Avsluttet: 08.12.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda