2021/1485 Sykehuset Innlandet HF

Innklaget: Sykehuset Innlandet HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument: 2021 1485 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede anskaffet to ambulanser direkte fra Emergency Norway AS utenfor eksisterende rammeavtale om levering av ambulansebiler. Klagenemnda kom til at hasteunntaket kom til anvendelse og at det derfor ikke forelå en ulovlig direkte anskaffelse. Klagers anførsel førte dermed ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 16.09.2021
Avsluttet: 24.05.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda