Gå til innhold

2021/1497 Isalten Nett AS

Innklaget: Isalten Nett AS
Klager: Silvanord AS
Saksdokument: 2021 1497 Avgjørelse Klage Over Avvisningsvedtak
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelses av skogryddingstjenester. Klager ble avvist fra konkurransen, og brakte saken inn for klagenemnda med påstand om at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen. Etter at klage var sendt til klagenemnda avlyste innklagede konkurransen. Klager anførte at de likevel hadde behov for en rettsavklaring av de påståtte regelbrudd i konkurransen. Nemndsleder var ikke enig i dette, og avviste klagen med den begrunnelse at klagen var uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, siden klager ikke lenger hadde rettslig klageinteresse til å få prøvd anførslene sine siden konkurransen var blitt avlyst.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 19.09.2021
Avsluttet: 21.12.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder