Gå til innhold

2021/150 Herøy kommune

Innklaget: Herøy kommune
Klager: Inge Sandvær
Saksdokument: 2021 150 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse av håndverkstjenester som hovedsaklig rettet seg mot vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Ettersom sekretariatet fant at klagen klart ikke kunne føre frem, ble saken avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 18.02.2021
Avsluttet: 13.07.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat