Gå til innhold

2021/1580 Nordre Follo kommune

Innklaget: Nordre Follo kommune
Klager: QmPlus AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 22.09.2021
Avsluttet: 24.11.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: