Gå til innhold

2021/1600 Helse Møre og Romsdal HF

Innklaget: Helse Møre og Romsdal HF
Klager: Marimatic Group Oy
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring for anskaffelse av avfallssug. Innklagede tildelte kontrakten til klager, men omgjorde tildelingsbeslutningen etter gjenåpning av konkurransen. Bakgrunnen for at konkurransen ble gjenåpnet var at innklagede mente det var gjort en ulovlig endring av konkurransegrunnlaget etter at opprinnelige tilbud var inngitt. Klagenemnda fant det ikke sannsynliggjort at den første tildelingsbeslutningen var i strid med forskriften. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved å omgjøre tildelingsbeslutningen, førte dermed frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 05.10.2021
Avsluttet: 21.12.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: