2021/1601 Helgelandssykehuset HF

Innklaget: Helgelandssykehuset HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument: 2021 1601 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda konkluderte med at Helgelandssykehuset HF hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av tre ambulanser. Nemnda ila et gebyr på 360 000 kroner, som utgjorde åtte prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 29.09.2021
Avsluttet: 21.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda