2021/1602 Helse Bergen HF

Innklaget: Helse Bergen HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument: 2021 1602 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda konkluderte med at Helse Bergen HF hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av to ambulanser. Nemnda ila et gebyr på 202 000 kroner, som utgjorde syv prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 29.09.2021
Avsluttet: 21.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda