Gå til innhold

2021/1605 Statens vegvesen

Innklaget: Statens vegvesen
Klager: Laje Nettservice AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 1605
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester knyttet til elektrisk anlegg på riksveier i Innlandet fylke og nordre del av Viken fylke. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av et unormalt lavt tilbud. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 04.10.2021
Avsluttet: 16.12.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda