Gå til innhold

2021/1606 Havparken AS/Havparken Eiendom AS

Innklaget: Havparken AS/Havparken Eiendom AS
Klager: Miljøpartiet de Grønne Kristiansund
Saksdokument: 2021 1606 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager har anført at innklagede har foretatt flere ulovlige direkte anskaffelser i forbindelse med utvikling av nytt næringsareal ved Bolgneset. Anførslene har ikke ført frem, eller har blitt avvist for behandling i klagenemnda. Klagers øvrige anførsler om brudd på regelverket har ikke blitt behandlet.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 06.10.2021
Avsluttet: 11.03.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda