Gå til innhold

2021/1908 Øygarden kommune

Innklaget: Øygarden kommune
Klager: Rettferdig Offentlig Saksbehandling (ROS)
Saksdokument: 2021 1908 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Øygarden kommune inngikk i 2020 kontrakt med Framsikt AS om levering av systemet Framsikt, etter å ha publisert en intensjonskunngjøring om kontraktsinngåelsen. Avtalens verdi var estimert til 2,6 millioner kroner. Klager anførte at anskaffelsen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda kom til at innklagede hadde hjemmel for å unnta anskaffelsen fra konkurranse, jf. § 13-4 bokstav b nr. 2. Klagers anførsel førte derfor ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 19.10.2021
Avsluttet: 27.05.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda