Gå til innhold

2021/1911 Forsvarsbygg

Innklaget: Forsvarsbygg
Klager: Trulssen Maskin AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgørelse I Sak 2021 1911
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av maskinentreprenørtjenester. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav, subsidiært at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist på grunn av vesentlig avvik. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 27.10.2021
Avsluttet: 14.12.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda