Gå til innhold

2021/1936 Bane NOR SF

Innklaget: Bane NOR SF
Klager: Roald Madsen AS
Saksdokument: 2021 1936 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av forberedende arbeider og underbygning, Narvikterminalen. Klagenemnda konkluderte med innklagede hadde brutt regelverket ved å vurdere teamets sammensetningen under vurderingen av nøkkelpersonell. Nemnda hadde imidlertid ikke grunnlag for å konstatere at bruddet kunne ha hatt betydning for utfallet av konkurransen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 22.10.2021
Avsluttet: 13.01.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda