Gå til innhold

2021/1937 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Fyllingen Maskin AS
Saksdokument: 2021 1901 Og 2021 1937 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse om etablering av et flerbruksanlegg ved Nesttun Idrettsplass. Innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet fra Bergenhus. Videre konkluderte klagenemnda med at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 25.10.2021
Avsluttet: 19.11.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda