Gå til innhold

2021/1957 Bindal kommune

Innklaget: Bindal kommune
Klager: Nærøysund Entreprenør AS
Saksdokument: 2021 1957 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for trafikksikkerhetstiltak. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, og at innklagede hadde gjennomført forhandlinger i strid med regelverket. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 15.11.2021
Avsluttet: 11.01.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda