2021/2014 Helse Stavanger HF

Innklaget: Helse Stavanger HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument: 2021 2014 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda konkluderte med at Helse Stavanger HF hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av tre ambulanser. Nemnda ila et gebyr på 323 000 kroner, som utgjorde syv prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 17.11.2021
Avsluttet: 21.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda