2021/2022 Forsvarsbygg

Innklaget: Forsvarsbygg
Klager: Trh Utvikling AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av et OPS-prosjekt for boliger på Ørland. Konkurransen ble avlyst av innklagede. Klager anfører at innklagede ikke hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 19.11.2021
Avsluttet: 20.06.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: