Gå til innhold

2021/2100 Halden kommune

Innklaget: Halden kommune
Klager: Veidekke Entreprenør AS
Saksdokument: 2021 2100 Klagenemndas Avgjørelse (Offentlig Versjon)
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for en barneskole med idrettsarena. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud inneholdt et vesentlig avvik som ga innklagede plikt til å avvise tilbudet. Klagers anførsel førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 25.11.2021
Avsluttet: 09.02.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda