Gå til innhold

2021/2142 Narvik Vann KF

Innklaget: Narvik Vann KF
Klager: Nvk Maskin AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranseom bygging av «Vannforsyning Furumoen og Sanering VA Elvegårdsveien». Arbeidene omfattet blant annet graving av grøft og montering av VA-ledninger. Klager har anført at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist fra konkurransen på grunn av unormalt !av tilbudt byggetid i forhold ti! ytelsen som kreves. Dette medfører at kontrakten skal tildeles klager.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 20.12.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: