2021/2155 Tysvær kommune

Innklaget: Tysvær kommune
Klager: Odd Hansen Prosjekt AS
Saksdokument: 2021 2155 Omgjøring Av Gebyrvedtak
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Klagenemnda fattet 19. august 2022 vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr til Tysvær kommune. Tysvær kommune begjærte omgjøring 6. september 2022 under henvisning til at vedtaket bygget på feil faktum. Klagenemnda kom til at vedtaket om overtredelsesgebyr var ugyldig, og vedtaket ble opphevet.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 13.12.2021
Avsluttet: 22.09.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda