Gå til innhold

2021/2187 Holmestrand kommune

Innklaget: Holmestrand kommune
Klager: Steam Clean Buskerud AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Innsyn/taushetsplikt, Konkurranseform, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Holmestrand kommune gjennomførte en minikonkurranse for inngåelse av avtale om bygging av pumpestasjon. Klager ble først tildelt kontrakten, men tildelingsbeslutningen ble omgjort og kontrakten tildelt valgte leverandør. Klager anfører at omgjøringen var i strid med regelverket, og at det foreligger øvrige brudd på de generelle kravene i loven § 4.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 23.12.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: