Gå til innhold

2021/24 Universitetet i Tromsø

Innklaget: Universitetet i Tromsø
Klager: Fjordkraft AS
Saksdokument: 2021 24 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Avvist - uhensiktsmessig for behandling
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Protokollføring

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale med én leverandør om kjøp av elektrisitet, rådgivning og oppfølging i avtaleperioden. Kontrakt skulle tildeles tilbyderen som tilbød laveste pris, i form av påslag i øre per kWh. Tre tilbydere tilbød samme påslag, slik at valget av leverandør ble avgjort ved terningkast. Klager begjærte midlertidig forføyning som ble tatt til følge av tingretten, men som etter anke fra innklagede ikke ble tatt til følge av lagmannsretten. Klagenemnda kom til at saken, som følge av den forutgående domstolsbehandlingen i to instanser, skulle avvises som uhensiktsmessig for behandling.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 18.01.2021
Avsluttet: 07.09.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda