Gå til innhold

2021/24 Universitetet i Tromsø

Innklaget: Universitetet i Tromsø
Klager: Fjordkraft AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en energiavtale. Klager anfører at innklagede har brutt kravene i loven § 4 ved evalueringen av tilbudene. Klager anfører videre at innklagede har brutt regelverket ved ikke å gi en begrunnelse for tildelingen.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 18.01.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: