2021/305 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Jæren Maxitaxi AS
Saksdokument: 2021 305 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av levering av ikke-akutt pasienttransport for områder tilhørende Helse Stavanger HF. Kontrakt for delområde Hå ble tildelt to leverandører på første og andre prioritet. Klager fikk medhold i at valgte leverandør på andre prioritet skulle vært avvist. Klager fikk ikke medhold i at bedømmelsen av tilbudet til valgte leverandør på første prioritet var gjennomført i strid med føringene i konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 25.03.2021
Avsluttet: 04.10.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda