Gå til innhold

2021/305 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Jæren Maxitaxi AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Tildeling av kontrakt er ikke gjort i tråd med angitte tildelingskriterier. Innklagede har ikke en klar forståelse av hvordan konkurransegrunnlaget skal forstås, og det anføres derfor at konkurransegrunnlaget er uklart. Valgte leverandør oppfyller heller ikke kvalifikasjonskravet om tekniske og faglige kvalifikasjoner, og skulle derfor ha blitt avvist fra konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 25.03.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: