Gå til innhold

2021/338 Øygarden kommune

Innklaget: Øygarden kommune
Klager: Rettferdig Offentlig Saksbehandling (ROS)
Saksdokument: 2021 338 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Øygarden kommune gjennomførte i 2012 og i 2016 anbudskonkurranser for rammeavtaler for prosjektering, prosjekt- og byggeledelsestjenester. Klagenemnda fant at rammeavtalen inngått i 2016 var betydelig utvidet sammenlignet med det som ble kunngjort. Det forelå derfor en ny kontrakt som innklagede skulle ha kunngjort i henhold til regelverket. På denne bakgrunn kom klagenemnda til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på 254 000 kroner.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 13.02.2021
Avsluttet: 10.02.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda