2021/34 Sunnfjord kommune

Innklaget: Sunnfjord kommune
Klager: Gunnar Svidal
Saksdokument: 2021 34 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Sunnfjord kommune gjennomførte konkurranser for inngåelse av kontrakter for kjøp av brøytetjenester og annet vintervedlikehold av kommunale veier. Anskaffelsen ble ikke kunngjort i Doffin eller TED. Klagenemnda fant at kontraktene måtte ses i sammenheng. Det var klart at anskaffelsen oversteg terskelverdien for kunngjøring i Doffin og TED-databasen. På dette grunnlag fant klagenemnda at kontraktsinngåelsen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse.
Innklagede ble ilagt et gebyr på fem prosent av avropenes verdi.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 11.01.2021
Avsluttet: 08.03.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda