Gå til innhold

2021/369 Viken fylkeskommune

Innklaget: Viken fylkeskommune
Klager: Ferder Taxi AS
Saksdokument: 2021 369 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale om skoleskyss og bestillingstrafikk i to nærmere angitte områder. Avtalen hadde også en opsjon om enerett for drosjetransport i de samme områdene. Klager anførte at det var i strid med regelverket å koble sammen de to ytelsene i samme anskaffelse, og at metoden for verdiberegning av eneretten skulle vært publisert i konkurransegrunnlaget. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 19.03.2021
Avsluttet: 02.07.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda