Gå til innhold

2021/369 Viken fylkeskommune

Innklaget: Viken fylkeskommune
Klager: Ferder Taxi AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium, Annet

Sammendrag

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 19.03.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: