Gå til innhold

2021/37 Tysnes kommune

Innklaget: Tysnes kommune
Klager: Runes Maskin AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved benytte en leverandør fra en rammeavtale for vei og rensing av veigrøfter til bygging av nytt VA-anlegg.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 08.01.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: