Gå til innhold

2021/370 Nesseby kommune

Innklaget: Nesseby kommune
Klager: SR Maskinconsult AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for nytt VA-/røranlegg, elektro og veianlegg tilknyttet utbyggingen av nytt avløpsrenseanlegg. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å avvise klagers tilbud. Klager anfører også at håndteringen av tilbudene etter de var innkommet er et brudd på regelverket.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 29.03.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: