2021/410 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Romarheim Entreprenør AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av arbeider i forbindelse med sanering av et avfallsdeponi. Klager gjorde gjeldende en rekke innsigelser til innklagedes gjennomføring av konkurransen, deriblant at det var oppstilt et ulovlig tildelingskriterium, at forhandlingene var gjennomført i strid med regelverket og at tildelingsevalueringen var ulovlig. Kun klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved å fastsette vekten til underkriterier etter tilbudsåpning, førte frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 23.02.2021
Avsluttet: 03.05.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda