Gå til innhold

2021/424 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Schwenke & Sønn AS
Saksdokument: 2021 424 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om håndverkertjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Etter tildeling av kontrakt, avlyste innklagede konkurransen for delkontrakt nummer to – «Maling og belegg Tromsø» på bakgrunn av en oppfatning om at konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til oppfyllelsestidspunktet for kravet om tilknytning til lærlingeordning. Klagenemnda fant at konkurransegrunnlaget var tilstrekkelig klart, og at innklagede ikke hadde gitt en saklig grunn for å avlyse konkurransen.

.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 25.02.2021
Avsluttet: 26.04.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda