Gå til innhold

2021/431 Porsanger kommune

Innklaget: Porsanger kommune
Klager: Johan Isaksen AS
Saksdokument: 2021 431 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold for veiene i kommunen. Klager anførte at kravet til en bestemt type strøsingel og den angitte tidsbegrensningen av kontrakten var konkurransevridende. Videre anførte klager at konkurransegrunnlagets regulering av kravet til nattbrøyting var uklart. Anførslene førte ikke frem

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 04.03.2021
Avsluttet: 08.06.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda