Gå til innhold

2021/54 Troms og Finnmark fylkeskommune

Innklaget: Troms og Finnmark fylkeskommune
Klager: Torghatten Buss AS
Saksdokument: 2021 54 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk i 2018 en rammeavtale om kollektivtransporttjenester på buss i Midt-Troms (Midt-Tromskontrakten). Under anbudsprosessen ble linje 404, 406 og 408 i Balsfjord kommune tatt ut av konkurransen. Linjene var på det tidspunktet omfattet av en annen rammeavtale (Balsfjordkontrakten). Innklagede besluttet i 2020 at linjene likevel skulle inkluderes i Midt-Tromskontrakten ved utløpet av Balsfjordkontrakten. Klagenemnda kom til at inkluderingen av linje 404, 406 og 408 i Midt-Tromskontrakten ikke utgjorde en vesentlig endring av kontrakten. Klagers anførsel om at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse førte derfor ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 14.01.2021
Avsluttet: 07.09.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda