Gå til innhold

2021/591 Arbeids- og Velferdsetaten

Innklaget: Arbeids- og Velferdsetaten
Klager: Stjørdal- Meråker Trafikkskole AS
Saksdokument: 2021 591 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede utlyste en konkurranse etter forskriften del IV for anskaffelse av førerkortopplæring som et arbeidsrettet tiltak. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å stille krav om at undervisningen måtte gjennomføres i Trondheim eller Steinkjer. Klagers anførsel førte ikke frem.

 

 

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 14.04.2021
Avsluttet: 09.07.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda