Gå til innhold

2021/591 Arbeids- og Velferdsetaten

Innklaget: Arbeids- og Velferdsetaten
Klager: Stjørdal- Meråker Trafikkskole AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av arbeidsrettet tiltak for førerkortopplæring. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å begrense det geografiske stedet for gjennomføring av kontrakten.

 

 

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 14.04.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: