Gå til innhold

2021/592 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Osterøy Taxi AS
Saksdokument: 2021 592 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert gebyrsak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av levering av ikke-akutt pasienttransport for distriktsområder tilhørende Helse Bergen HF. Klager anførte at det forelå flere feil og uklarheter ved kunngjøringen og konkurransegrunnlaget som medførte avlysningsplikt, at valgte leverandør skulle vært avvist, at innklagede ikke hadde adgang til å vektlegge dokumentasjon innhentet etter kontraktstildeling, at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist, at evalueringsmetoden var ulovlig, samt at anskaffelsen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å angi den estimerte verdien av delkontraktene i konkurransegrunnlaget, ved den opprinnelige kvalifikasjonsvurderingen av valgte leverandør, ved ikke å fastsette frist for ettersending av dokumentasjon, og ved ikke å innhente ESPD-skjema fra valgte leverandørs underleverandør. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 22.03.2021
Avsluttet: 07.06.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda