Gå til innhold

2021/592 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Osterøy Taxi AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert gebyrsak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Klager anfører at konkurransen skulle vært avlyst som følge av mangelfull kunngjøring, og ber klagenemnda ta stilling til om det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. Videre anføres det at konkurransen er beheftet med en rekke feil, herunder at det er flere uklarheter i konkurransegrunnlaget, at innklagede har innhentet dokumentasjon i strid med regelverket, at det ikke er foretatt en forsvarlig kvalifikasjonsvurdering av valgte leverandør, at valgte leverandør skulle vært avvist, og at det foreligger feil i tildelingsevalueringen av miljøkriteriet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 22.03.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: