Gå til innhold

2021/596 Oslo kommune v/Bymiljøetaten

Innklaget: Oslo kommune v/Bymiljøetaten
Klager: JM Konsult AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede inviterte leverandører til deltakelse i konkurranse om inngåelse av tjenestekonsesjonsavtale med Miljøfyrtårnsertifisører i Oslo kommune. Klager har blant annet anført at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å bare invitere miljøfyrtårnsertifisører i Oslo og utvalgte kommuner i Viken fylke. Ifølge klager er dette ulovlig fordi det diskvalifiserer alle leverandører med ansatte sertifisører bosatt utenfor de angitte kommuner. Som følge av dette ble ikke klager gitt anledning til å levere tilbud.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og konsesjonskontraktforskriften
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 25.03.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: